отпечатай

Състав на департамента


проф. д.т.н. Здравко  Каракехайов
e-mail: zgk@nbu.bg

проф. дмн Иван Ланджев
e-mail: i.landjev@nbu.bg

проф. д-р Господин Желев
e-mail: gjelev@nbu.bg

проф. д-р Красимир Калинов
e-mail: kkalinov@nbu.bg

проф. д-р Красимир Манев
е-mail: kmanev@nbu.bg

проф. д-р Стоян Малешков
e-mail: smale@tu-sofia.bg

доц. д-р Ангел Ангелов
e-mail: angel52@mail.bg

доц. д-р Васил Фурнаджиев
e-mail: vsfur@yahoo.com

доц. д-р Велина Славова
e-mail: vslavova@nbu.bg

доц. д-р Венцислав Джамбазов
e-mail: venci@nbu.bg

доц. д-р Димитър Атанасов
e-mail: datanasov@nbu.bg

доц. д-р Димитър Шикаланов
e-mail: dys@nbu.bg

доц. д-р Емил Стоилов
e-mail: emil.stoilov@gmail.com

доц. д-р Марин Маринов
e-mail: mlmarinov@nbu.bg

доц. д-р Николай Докев
e-mail: n.dokev@nbu.bg

доц. д-р Николай Киров
e-mail: nkirov@nbu.bg

доц. д-р Петя Асенова
e-mail: pasenova@nbu.bg

доц. д-р Станислав Иванов
e-mail: sivanov@nbu.bg

доц. д-р Юлиана Пенева
e-mail: july_peneva@abv.bg

гл. ас. д-р Валентина Иванова, PMP
e-mail: v.ivanova@nbu.bg

гл. ас. д-р Йоана Минкова
e-mail: yminkova@nbu.bg

гл. ас. д-р Ласко Ласков
E-mail: llaskov@nbu.bg

гл. ас. д-р Мария Георгиева
e-mail: m.georgieva@nbu.bg

гл.ас.д-р Марияна Райкова
е-mail: mraykova@nbu.bg

гл. ас. д-р Мартин Иванов
e-mail: mivanov@nbu.bg

гл. ас. д-р Стоян Боев
e-mail: stoyan@nbu.bg  

гл. ас. д-р Филип Андонов
e-mail: fandonov@nbu.bg

ас. д-р Десислава Георгиева
e-mail: dvelcheva@nbu.bg

ас. д-р Лъчезар Томов
e-mail: luchesart@gmail.com