отпечатай

Състав на департамента


e-mail: rgjurov@nbu.bg
Научна дейност: геотектоника, гемология, туризъм, статистика и прогностика.

проф. Цветан Георгиев, д.н.
e-mail: tsgeorgiev@nbu.bg
Научнa дейност: астрономия, астрофизика, строеж и еволюция на звездните системи и галактики, слънце и слънчево-звездни връзки.

доц. Атанас Близнаков, д. н.
e-mail: abliznakov@nbu.bg
Научна дейност: икономика и управление на туризма, природоползване и опазване на околната среда, управление на проекти

доц. д-р Ботьо Захаринов
e-mail: bzaharinov@nbu.bg
Научна дейност: екология, геоекология, екотоксикология

доц. д-р Вилма Стоянова
e-mail: vpetkova@nbu.bg Научни интереси: Материалознание, Неорганична химия, Екология, Преработване на твърди отпадъци, Твърдофазни реакции, Кинетика, Химични и физични методи за анализ

доц. д-р Галина Сачанска
e-mail: gsatchanska@nbu.bg
Научни интереси: биохимия, микробиология, клинична химия, молекулярна биология, молекулярна генетика, екология, екотоксикология

гл. ас. д-р Биляна Костова
e-mail: bkostova@nbu.bg
Научни интереси: гемология, минералогия, кристалография, нови материали, полезни изкопаеми.

гл. ас. д-р Ралица Берберова
е-mail:
rberberova@nbu.bg
Научна дейност: природни бедствия и рискове, алтернативен туризъм, опазване и управление на околната среда

д-р Харизан Харизанов
e-mail: hharizanov@nbu.bg
Научна дейност: гемология, геология, управление на отпадъци