отпечатай

Кариери


Дейностите, свързани с професионалното ориентиране на студентите в Нов български университет, се координират от Център за кариерно развитие и обучителни ресурси (ЦКРОР).
Центърът за  кариерно развитие и обучителни ресурси поддържа контакт с над 500 работодатели, институции, браншови структури и неправителствени организации, които изпращат свободните си стажантски, работни позиции и други предложения за студенти (стипендии, конкурси, обучения).
Информацията, която се обработва в центъра, се базира на контактите с престижни български и чуждестранни работодатели, както и на проучванията и връзките на департаментите с практиката. Центърът за кариерно развитие и обучитлни ресурси може да бъде еднакво полезен както за студентите, търсещи работа, така и за работодателите, които предлагат своите свободни работни места.
 
За студентите на НБУ се предоставя информация и консултации относно:
 • избор на кариера – изследване на личностните качества, нагласи, компетенции и интереси. Определяне на подходящите за успешна професионална реализация области;
 • планиране на кариерата – установяване на цели за кариерата; определяне на необходимите професионално значими социални компетенции;
 • формиране на професионалнозначими социални компетенции – индивидуално (консултации в офиса на ЦКРОР) и в тренинг-груп;
 • възможности за практическа реализация (под формата на стаж и работа) в работодателски организации, действащи на българския пазар;
 • прояви, свързани с професионалното ориентиране и реализация – семинари, конференции и форуми;
За работодателите ЦКРОР предлага:
 • организиране и поддържане на база данни с работодателски организации – профил и предмет на дейност на организацията, политика по отношение на човешките ресурси, възможности за стажантски програми и организиране на съвместни прояви с НБУ
 • организиране на презентации и семинари с работодатели пред студентите на НБУ
 • участие в годишния форум за подбор на персонал “Кариери и студенти” в НБУ
 • публикуване на обяви за работа, стаж, стипендии и конкурси на електронната страница и вътрешно-университетски медии
 • изпращане на директни информационни имейли до студентите на НБУ
 • съдействие при организирането и провеждането на стажантски програми и проекти в университета
 • годишния каталог “Най-добрите студенти”, съдържащ автобиографии на най-добрите сред абсолвентите от бакалавърските и магистърските програми в НБУ

За повече информация:

Нов български университет
Център за кариерно развитие и обучителни ресурси
гр. София 1618
ул. “Монтевидео” 21
корпус 1 на НБУ, офис 101

Директор на ЦКРОР
Ирена Павлова
тел.: 8110 131
e-mail: ipetrova@nbu.bg

Специалист на ЦКРОР
Михаил Михайлов
тел.: 8110 141

Кариери:

тел.: 8110 141

e-mail: career@nbu.bg


ЦККР във Facebook


On-line консултиране


Вашето име:
Въпрос: