отпечатай

Проф. Иван В. Саръилиев

Роден в София на 1 юни 1887 г.
Завършва класическия отдел на Първа мъжка гимназия в София през 1905 г.
С конкурс за стипендия заминава за Париж на 4 октомври 1905 г., за да учи философия в Сорбоната.
През 1906-1908 г. слуша лекциите на Анри Бергсон в Колеж дьо Франс.
През 1909 г., след като завършва висшето си образование в Сорбоната, продължава още една година да учи в Оксфорд, където установява лични контакти с много професори.
След завръщането си в България няколко години преподава логика и етика в софийска гимназия.
Работи като аташе по печата последователно в Германия и Швейцария като едновременно с това продължава философското си образование в университетите в Берлин и Берн – 1916-1918 г.
Става преподавател в Софийския университет през 1919 г.
През 1920 г. е избран за редовен доцент.
От 1924 до 1950 г. – професор титуляр в катедрата по история на философията в Софийския университет.
Специализира в Англия една година – 1924-1925 г. – в Оксфорд, Кеймбридж и Лондон.
През 1931 г. с Рокфелерова стипендия заминава за две години в САЩ, където посещава университетите Харвард, Колумбия, Йейл, Принстън, Джон Хопкинс, Корнел и този в Калифорния, специализира и събира материали за книгата си върху прагматизма.
През учебните 1930-31 г., 1940-41, 1945 г. е декан на Историко-филологическия факултет в СУ.
Избран за ректор на СУ през юни 1946 г., но през август с.г. е принуден да подаде оставката си.
През 1950 г. е принуден да подаде оставката си и като професор в СУ.
Проф. Саръилиев е автор на множество книги и публикации, най-важните от които са: "Родовите идеи" (1919), "За волята" (1924), "Съвременната наука и религията" (1931), "Прагматизъм" (1938), "Сократ" (1947).
На 23 май 1969 г. умира в София.

***

ФОНД "ПРОФ. ИВАН САРЪИЛИЕВ" - ОПИС


Архивът на проф. Саръилиев съдържа голям обем от материали в следните категории: 

1. Ръкописи:
Лекции, слушани във Франция, Англия и Америка.
Лекции, четени в СУ.
Ръкописи на публикувани и непубликувани текстове.
Лични дневници.
Записки.

2. Кореспонденция:
Писма от и до известни личности като Анри Бергсон, Фердинанд Шилър и др.
Лична кореспонденция, свързана с преподавателската и академичната му работа.
Служебна кореспонденция.

3. Печатни материали:
Статии.
Отпечатъци.
Част от лична библиотека, включваща над 200 заглавия.

4. Лични документи:
Студентски карти.
Дипломи.
Удостоверения.
Свидетелства.

5. Фото материали.

 
Online документи из архива:

1. Анри Бергсон в архива на проф. Саръилиев

2. Личен дневник No 1 /1905-1907/

3. Лични дневнци No 2, 3, 4 /1907-1910/