отпечатай

АЛУМНИ АСОЦИАЦИЯ


Алумни асоциацията на Нов български университет продължава връзката на завършилите студенти с университета. Асоциацията е създадена през академичната 2002/2003 година и веднага над 100 завършили студенти потвърждават желание за членство. Много от възпитаниците на Нов български университет се реализират в престижни държавни институции и частни фирми или продължават образованието си в световно известни научни центрове. Чрез Алумни асоциацията те продължават да отстояват интересите на своя университет и да съдействат за неговия публичен образ. Всеки месец членовете се информират за живота на университета, така че да могат да участват в него, където и да са. В университета се организират срещи между настоящите и завършилите студенти – първи в това начинание са студентите от бакалавърската и магистърската програма по "Публична администрация". Резултат от първата Алумни среща е подготовката и подписването на договор с Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за практическо обучение на студенти. Договорът се реализира със съдействието на завършил студент, работещ в МРРБ. През следващата година се срещат студентите, завършили история. Алумни срещи организират програмите “Информатика”, “Приложна информатика, “Компютърни системи и технологии”, “Компютърни науки”, “Информатика и телекомуникации”, програмите “Мениджмънт на здравеопазването” и “Здравна политика и здравен мениджмънт”, завършилите програмите по “Журналистика” и “Връзки с обществеността”. Всичко това поставя началото на още една възможност за Нов български университет да познава своите студенти винаги. Всички настоящи и бивши студенти, както и всички, които са били академично обвързани с университета, могат да станат членове на Алумни асоциацията.
За връзка с Алумни-асоциация:
Нов бълргарски университет,
Център за кариерно развитие и обучителни ресурси,
1618 София,
ул. "Монтевидео" 21,
корпус 1, стая 101,
тел. 8110 131,
тел. 8110 141,
e-mail: career@nbu.bg