отпечатай

Формуляри за кандидатстване и отчитане


Отчитане на проектите

Научните, творческите и образователните проекти, финансирани от Централния фонд за стратегическо развитие, се отчитат от ръководителя на съответния проект в посочения в договора срок. Реализираните прооекти се публикуват в сайта на ЦФСР, както и в сайта на департамента.