отпечатай

Аз и Другият

“Аз и Другият”
Форум Театър Проект

 
Водещ: Бистра Чолева-Лалева

Екип: Георги Мартинов, Димитър Цолов, Маргарита Петрова, Милена Станойевич, Невена Денчева, Светослав Николов, Стилияна Кръстева, Янко Велков-Янеца, Александър Предов

Проектът “Аз и другият” – Форум Театър се занимава с проучване проблеми на различни групи в юношеска възраст, за срещата на отделната личност с конкретен проблем и влизането й в ситуации, в които се чувства подтисната. За възможността да се срещне с чувствата си, страховете си, изваждайки ги от вътрешната сцена на една външна. Опит за ново преживяване и изследване на различни моменти , в които човек е бил под натиск.

Това е проект-изследване за възможностите, които театъра и по-специално Форум театъра дава за поставянето на различни проблеми в неразрешена форма, стимулиране на дискусии и въвличане на хората към участие в обществен форум. Публиката е свободна да заема каквато и да е позиция и да предложи всякакъв изход от създалата се ситуация, без да има усещането, че е поучавана. Изключителната демократичност, достъпност и широкия спектър на изразни средства прави от Форум Театъра въздействащо средство за дискутиране, полемизиране и в крайна сметка-опит за решаване на лични, обществени и общочовешки проблеми, с една дума всичко, което тревожи и вълнува хората в техния живот.
Форум театърът дава едно разбиране за взаимоотношенията между:

  1. мен и мен – включва вътрешния свят на усещания, чувства, мисли, себевъзприемане, важността на себеутвърждаването /голяма част от тази работа се включва през определени етапи по време на целия процес/;
  2. мен и теб – включва междуличностните и социални умения като изслушване, разбиране, поведение, адекватност, емпатия, състрадание, етичните норми, които съблюдаваме;
  3. мен и обществото – включва активната гражданска позиция – тежестта се поставя не върху възможността за действие, колкото върху способността да бъдеш активен и да заемеш позиция.

Ето защо смятаме, че този начин на работа ще е от изключителна важност за провокация на младия човек да бъде по-активен и с участието си да допринесе за изграждането на едно гражданско общество.