отпечатай

Екип

Директор:
доц. Възкресия Вихърова; тел. 8110 566/ в. 20061;
vviharova@nbu.bg

Съвет на университетския театър:

проф. Цветана Манева, доц. Елена Иванова, доц. Зарко Узунов, доц. Георги Арнаудов, гл.ас. Ася Иванова, доц. Снежина Петрова
 
Секретар:
Катрин Хрусанова, тел.: 8110 566/ в. 20061
khrusanova@nbu.bg

Технически сътрудник:
Боян Панов
bpanov@nbu.bg

Георги Батилов
gbatilov@nbu.bg
тел. 8110 546/ в. 20062