Нов Български Университет >

Център по когнитивна наука >

Екип

 

Управителен съвет:

Проф.Джефри Елман
Проф.Енчо Герганов
Проф.Наум Якимов
Проф.Стефан Матеев
Проф.Ангел Василев

Проф.Людмил Мавлов
Проф. Давид Попиванов
Доц.д-рЛилия Гурова
Доц.д-р Бойчо Кокинов
Доц.д-р Морис Гринберг
Гл.ас.д-р Елена Андонова

                                                                    

Академичен състав

 

Централно- и Източноевропейски център
по когнитивна наука,
Нов български университет
ул."Монтевидео" 21
София 1618, България

Тел.: (+359) 2 955 75 18
Факс: (+359) 2 56 50 37

E-mail: office@cogs.nbu.bg

Нов български университет

Център по когнитивна наука


[ Департамент ][ Изследвания ][ Програми ][ Събития ][ Академичен състав ][ Екип ][ Студенти ][ Контакти ]


Последна актуализация 20.12.2005 11:00